GRZEGORZ LESNER USŁUGI TAPICERSKIEul. Szkolna 16,
84-217 Częstkowo
E-mail: g.lesner@wp.pl
Telefon: 504 201 133